PANDUAN RINGKAS UMRAH (11): Tahallul

PANDUAN RINGKAS UMRAH (11): Tahallul

Amalan terakhir yang dilakukan dalam serangkaian proses umrah adalah mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya. Dan mencukur itu lebih baik daripada memendekkan.  Sedangkan bagi wanita diperintahkan untuk memendekkan rambut kepala dengan mengambil ramb...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (10): SA’I

PANDUAN RINGKAS UMRAH (10): SA’I

Proses selanjutnya setelah melakukan thawaf umrah, maka orang yang berumrah segera menuju bukit Shafa untuk melaksanakan sa’i sebanyak 7 kali putaran. Jika telah mendekati shafa, maka hendaklah mengucapkan “innash shafaa wal marwata min sya’airillah” ...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (9): Kegiatan setelah Thawaf

PANDUAN RINGKAS UMRAH (9): Kegiatan setelah Thawaf

Setelah Melakukan Thawaf Umrah, maka hal yang perlu diperhatikan diantaranya: 1- Menutup pundak kanan yang sebelumnya terbuka karena melakukan shalat sunnah idhtiba’ saat thawaf. Setelah itu pundak kembali tertutup. 2- Mengerjakan shalat dua raka’at di bel...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (8): Apa saja Kesalahan yang sering Terjadi selama Thawaf?

PANDUAN RINGKAS UMRAH (8): Apa saja Kesalahan yang sering Terjadi selama Thawaf?

Diantara Kesalahan Saat melakukan Thawaf yaitu: 1- Melakukan sebagian thawaf di dalam Hijr Ismail karena berkeyakinan sahnya berthawaf di dalam Ka’bah. Padahal Hijr adalah bagian dari Ka’bah sehingga kita harus melakukan thawaf di luarnya. 2- Mengusap selu...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (7): Thawaf

PANDUAN RINGKAS UMRAH (7): Thawaf

Tahap selajutnya dari serangkaian kegiatan umrah, orang yang berumrah menuju Ka’bah untuk melaksanakan thawaf di sekelilingnya. Hendaknya laki-laki melakukan idhtiba’ yaitu dengan membuka pundak kanan dan menjadikan ujung kanan di bawah ketiak, lalu menjad...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (6): ADAB MEMASUKI MAKKAH

PANDUAN RINGKAS UMRAH (6): ADAB MEMASUKI MAKKAH

Jika yang berumrah sudah sampai di Makkah Al Mukarramah, maka disunnahkan baginya untuk mandi ketika sampai, lalu ia pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan manasik umrah. bagaimana jika tidak mandi? jawabannya adalah tidak masalah akan hal itu. Selanjutnya, ...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (5): Bacaan Talbiyah

PANDUAN RINGKAS UMRAH (5): Bacaan Talbiyah

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (4): Hal-hal yang Diperbolehkan saat Ihram

PANDUAN RINGKAS UMRAH (4): Hal-hal yang Diperbolehkan saat Ihram

Diantara hal-hal yang masih diprbolehkan saat ihram yaitu: 1- Mengenakan: Jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, perban 2- Merubah posisi pakaian ihram 3- Mencuci pakaian ihram 4- Mandi, membersihkan kepala dan bada...

Read more

PANDUAN RINGKAS UMRAH (1): Adab sebelum Mengenakan Pakaian Ihram

PANDUAN RINGKAS UMRAH (1): Adab sebelum Mengenakan Pakaian Ihram

Diantara adab sebelum mengenakan pakaian ihram adalah: 1- Memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. 2- Disunnahkan untuk mandi termasuk bagi wanita haidh dan nifas. 3- Laki-laki hendaklah melepaskan pakaian yang membentuk lekuk t...

Read more

Artikel

Read more