APA HUKUM UMRAH?

Umrah dan Haji merupakan ibadah yang sangat agung. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah ini. Namun, bagaimana sebenarnya hukum umrah itu sendiri? Maka, dalam...

KEUTAMAAN UMRAH

Ibadah Umrah memiliki keutamaan yang sangat besar. Diantara keutamaan umrah adalah: 1. Umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. ‘Aisyah berkata, ُقْلُت َیا َرُسو َل...

SEPUTAR UMRAH & HAJI: Adakah Badal Umrah?

Badal Umrah yaitu adalah menggantikan orang lain melaksanakan ibadah umroh. Lalu, Apa dalil yang mendasari pelaksanaan badal umrah? Kalau badal haji, ada dalilnya sebagaimana...

PANDUAN RINGKAS UMRAH (11): Tahallul

Amalan terakhir yang dilakukan dalam serangkaian proses umrah adalah mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya. Dan mencukur itu lebih baik daripada memendekkan.  Sedangkan bagi...

PANDUAN RINGKAS UMRAH (10): SA’I

Proses selanjutnya setelah melakukan thawaf umrah, maka orang yang berumrah segera menuju bukit Shafa untuk melaksanakan sa’i sebanyak 7 kali putaran. Jika telah mendekati shafa,...

PANDUAN RINGKAS UMRAH (7): Thawaf

Tahap selajutnya dari serangkaian kegiatan umrah, orang yang berumrah menuju Ka’bah untuk melaksanakan thawaf di sekelilingnya. Hendaknya laki-laki melakukan idhtiba’ yaitu dengan membuka pundak...

PANDUAN RINGKAS UMRAH (5): Bacaan Talbiyah

Waktu mulai talbiyah adalah ketika ihram hingga saat memulai thawaf. Bacaan talbiyah yang sudah sangat dikenal yaitu: لََّبْی َك الَّلُهَّم لََّبْی َك.لََّبْی َك َلا...